وجه تشابه حاکمیت ، با دزدی که ، اره به ماتحتش فرو کردند !

 

آورده اند که در روستایی سالیان سال هیچ جرم و جنایتی رخ نداده و تمامی مردمان آن آبادی در صلح  و صفا در کنار یکدیگر زندگی میکردند . تا اینکه یکی از این روزها خروسی در ده گم میشود . خبر گوش به گوش بین آبادی های مجاور میچرخد تا اینکه دزد خروس را همراه با خروس در یکی از روستاهای اطراف دستگیر میکنند و به پیش کدخدا میبرند . کدخدا سوال میکند که چرا دزدی کردی ؟ دزد جواب میدهد : به پیر به پیغمبر ، به حضرت عباس من دزدی نکرده ام . کدخدا میگوید : پدر سوخته ی ملعون این خروس را که با چشمانم میبینم را باور کنم ؟ یا قسم  حضرت عباس تو را ؟ الغرض دستور میدهد که او را به درختی ببندند تیغ اره ای به ماتحت اش فرو کنند و نگهبانی را هم بگمارند که هر یک ساعت مقداری تیغ اره را در ماتحت دزد فرو کنند و یک ساعت بعد به همان مقدار بیرون بکشند . اهالی ده قرض از این حکم را جویا میشوند ، کدخدا جواب میدهد که : دخول تیغ اره جرم دزدی اوست و بیرون کشیدنش جرم قسم دروغش . وصف الحال امروز حاکمیت هم مصداق همان  دزدی است که هم  خروس را دزدیده و هم قسم دروغ میخورد ، پس جرمش اینست که اره به ماتحتش فرو کنند . اگر خیابان ها را خالی کند و مجوز راهپیمایی بدهد خود را در برابر میلیون ها تلویزیون و رسانه خار و خفیف خواهد دید ، و اگر مجوز ندهد مجبور از ترس مردم و جنبش سبز مشتی عمله ی روز مزد استخدام کند تا به جای مردم معرفی نماید و خیابانها را پر کند از مشتی سپاهی ، بسیجی و چماقدار که مبادا با حرکتی از جانب مردم روبرو شود . جنبش سبز با تظاهرات میلیونی سال گذشته ثابت کرد که در اکثریت است و امروز همین قدر که شما را در خیابانها نگاه دارد برایش پیروزی محسوب میشود . وجود نظامیان در گوشه و کنار خیابانها و ایجاد شدن جو حکومت نظامی در شهرها نشان از حقانیت جنبش است . چه در خیابان باشد و چه نباشد . و اما آن دسته از کیک و ساندیس خوران یا به نوعى مدعی یان حمایت از حاکمیت آیا تا به حال از خود نپرسیده اند که اگر به واقع آن چیزی که بیش از ۱ سال است که در بوق و کرنا کرده اند و از بام تا شام در تمامی رسانه های دولتی تبلیغ میکنند حقیقت داشته باشد ، و به قول خودشان فتنه سرکوب شده و همه چیز در امن و امان است پس این حملات سفیهانه به منازل مراجع قم و شیراز نشانه چیست ؟ فرستادن شعبان بی مخها به خانه کروبی نشانه چیست ؟ قشون کشی خیابانی و حکومت  نظامی ، حمله به مسجد قبا ، زدن ، سوختن ، و کشتن نشانه چیست ؟ بگذارید من برایتان بگویم . این نشانه درد است . آری این همان تیغ اره ی تجویزی ی کدخدا است که چه داخل شود و چه خارج با درد و خونریزی همراه است . این درد گوارای جانتان باد !!!

درد دلی با عيسی سحر خيز/ کار خا منه اي از امر به معروف گذشته ، بايد نهی از منکرش کرد

 

با سلام به عيسی سحرخيز يکی از سمبل های مقاومت ايران.ايستادگی و پايداری تو را دراردو گاههای مرگ شب پرستان ارج مينهم و از اينکه با دست بسته و جسم در بند در جبهه حق عليه باطل مبارزه ميکنی،سپاسگزارم.از کجا برايت بگويم،خا منه اي عليه ملت خود کودتا کرد،دستور کشتار مردم بی دفاع را صادر کرد ،هزاران نفر را به بند کشيد،فقط به خاطر اينکه حق خود راميخواستند. در زندنها به جوانان تجاوز کردند،اه عيسی جان زمانی که فيلم مادر سهراب اعرابی که در پشت درهای اوين به انتظار فرزندش بود،در حالی که نميدانست سهراب شهيد شده راديدم چه حالی داشتم.نميدانم ميدانی يانه؟ دم خروس حسين طائب رفيق شفيق خامنه اي از پرونده قتل ترانه موسوی بيرون زد،و در نبودنت چندين جوان دلير ايرانی را به اتهامهای واهی به دار کشيدند . اين است حال ما . عيسی جان ميدانی با خانواده شهيد همت ها باکری ها و جانبازان چه کردند؟ از عاشورا برايت بگويم؟  مسجد را به آتش کشيدند،در روز عشورا مردم را به گلوله بستند،و حرمت عاشورا راهتک کردند.به دانشگاه مانند مغولها يورش بردند،و حرمت اين مکان مقدس را زير پا گذاشتند.او باشان خامنه ای به بيوت مراجع سبز و مردمی حمله کردند،دفتر آيت اله منتظری را پلمپ کردند،به صانعی فحاشی کردند،به دفتر کارش هجوم بردند و ويران کردند،و حتی حرمت کلام خدا را نگاه نداشتند،جنايت کهريزک را که منکرش بودند،اقرار کردند،و باوجودی که قاتلان اصلی اين فاجعه را همه ميشناسند،قاتلان بی نشان بر کشيدند و يحتمل فردا هم جنازه های بی نام و گورهای بينشان.عيسی جان مجلس راولايی کردند و ولايت را خدايی و خدا را …… بگذريم، مداح هاو وکيل الدوله ها جای نما يندگان واقعی مردم را گرفتند،سه تفنگدار( برادران لاريجانی) بر سه پست مهم مملکت تکيه زدند و احمدی نژاد به تمام اقوام خود پست و مقام داد و رهبری هم همه اينها را تاييد کرد.مفسدان بزرگ اقتصادی،در دولت دارای پستها يی مهم شدند و در عوض افتابه دزد ها در زندان. سپاه بر تمام ارکان مملکت چيره شده و مرگ جمهوری ايران را جشن گرفته است.و همين روزها بعيد نيست که بشنويم< حکومت ولا يی سپاهی ايران>.از سيرک به ظاهر هنرمندان چيزی شنيده اي؟جعفر پناهی ها و شجريان ها که هنرمندان مردمی هستند،يا تکفير شده اند و يا در سياه چالهای رژيم افکنده شدند.اما چه باک در عوض مليجک های درباری ارادت خالصنه و مخلصانه خودشان را در وصف ذات ملوکانه ابراز ميدارند. عيسی جان آقای خامنه اي گندم نمای جو فروشی بيش نيست، که کارش از،امر به معرو ف گذشته است و بايد نهی از منکرش کرد….گر مسلمانی به اين است که خامنه اي دارد… وای اگر از پس امروز بود فردايی.الغرض عيسی جان باورکن به شرافت قلمت،که جايت اينجا اصلاً خالی نيست.تو در زندان شب پرستان با نور در ستيز، اسيری و ما،در بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران جهان .