عکسی که در تاریخ جاودانه خواهد ماند

 

شیوا نظر آهاری به دلیل اتهاماتی که در عکس میبینید محارب با خداست . هنگامی که این عکس شیوا را دیدم ، این فکر در ذهنم تداعئ شد که اگر تمامی بانوان جامعه ما همانند شیوا نظر آهاری بودند ، ایران گلستان بود و به یاد حرف یکی از بزرگان افتادم که میگوید : اگر خواستی درباره یک جامعه قضاوت کنی به دو چیز خوب توجه کن . ۱ : زنان آن کشور ۲ : مطݕؤعاݖ و رسانه ها ی آن کشور . و چون بر این اعتقاد هستم که فرهنگ سازی را باید از گهواره ها شروع کرد و اولین استاد هر انسانی مادران هستند . پس اگر زنان ما آزاده و آزاد اندیش باشند به همان مراتب جامعه آزاد و آباد خواهد بود . چه زیبا خواهد بود زمانی که آزادی را در آغوش کشیدیم ، آیندگان بدانند که برای آزادی این مملکت کسانی بودند که دلاورانه فداکاری کردند ، نه برای خود بلکه برای کسانی که دیروز در خواب غفلت بودند و امروز بیدارند.

نرسد روزی که ، در سوگ شیوا قلمها یمان را بگریانیم ( ۳ پیشنهاد )

 

امروز که حکومت نخبه کش نا جمهوری اسلامی دندان طمع و آز خود را برای دریدن شيوا نظر آهاری یکی دیگر از نخبگان این مرز و بوم تیز کرده است ، کسانی که به جرم سرخ بودن زبانشان و استیفای حقوق انسانی ی بشر سرهای سبزشان را بر بدن زیادی میبینند . حال امروز که  بیش از هر زمانی حاکمیت خود را در مسیر انحطاط حس ميکند ، و حال که بیش از هر زمان نهال اسلام دروغین ولایتمداران  محتاج خون است ، بر ماست که در هر کجا و از هر فرصتی که بدستمان می آيد ، شيوا را فریاد بزنیم . به همین منظور پیشنهاد ها ی زیر مطرح میشود . پیشنهاد اول ( برا ی عزیزان خارج از کشور ) : با بر پا کردن کمپین و درست کردن پتیشن ، تماس با سازمانها و نهادهای حقوق بشری تمام جهانیان را از این جنایت هولناک عليه بشریت آگاه سازیم . از تمامی محیط ها ا عم از سایتها ، فیس بوک ، یاهو ، تيوتر، ارتباط با رسانه ها و …. پیشنهاد دوم ( برای عزیزان داخل ایران ) : از همین امروز دست به کار میشویم و با شعار ( هر نفر ۳ اسکناس برای شیوا ) فریاد آزادی ی شيوا را بر روی اسکناس ها و دیوارها و هر جا که ممکن است جاودان کنیم . و از رهبران سبز بخواهیم که برای شیوا نظر آهاری موضع کاملا قاطع گرفته شود . پیشنهاد سوم ( همگانی ) : اگر در خارج از ایران هستیم از خانواده ها یمان میخواهیم که به جا ی  ما اسکناسی برای شيوا شعار نویسی کنند ، و به عنوان هدیه به افرادی نیازمند  دهند . به خاطر تسهیل در روند کار از همین امروز با ایران تماس بگیریم . در هر اجتماعی چه در داخل و چه در خارج از ایران با به همراه داشتن عکس ها ی شیوا  نظر آهاری شرکت کنیم و این مهم را در اولویت قرار دهیم . به عنوان مثال : در  اجتماعات پیش رو در روز ایران ( قدس سابق ) شيوا را فراموش نکنیم . اگر در ایرانیم در خیابانها ، و اگر در خارجيم در جلو سفارت خانه ها . یادمان باشد شیوا وظیفه اش را نسبت به این آب و خاک انجام داده و حالا نوبت ماست . که اگر امثال شیوا ها نباشند حاکمان بی کفایت ، ایران را به ثمن بخس به اجانب و اجامر خواهند فروخت . وقت بسیار اندک است . از همین امروز دست به کار میشویم .