نوشته درج شده در سایت لیلا اوتادی : ندا جان مرا ببخش

 

ندا جان مرا ببخش اگر پاسدار خون پاکت نبودم ، ببخش مرا اگر آزادیت ، اگر شجاعت و اگر حق طلب یت بازیچه ی دست زر اندوزان و هنربندان بی شرافت و محذورات بازماندگان دوران طلایی و مصحلت اندیشان دروغین شد . اما به خون پاکت قسم که بار دیگر به بلندای نجابتت قد خواهم کشید و فارغ از رنگها مصلحتها و رحمانیت های دروغین برای باز پس گیری حقم و حقت مبارزه کنم . زنده باد ایران ، زنده باد ایرانی ، زنده باد یاد شهدا ، زنده باد جمهوری ایرانی .

Advertisements

دیروز ملکه اعتضادی و امروز لیلا اوتادی

 

بهره کشی از فاحشگان سیاسی امری تازه نیست . اکثر حکومتهای خودکامه و رو به انحطاط در خورجین خود از این قبیل ابزارکها و عروسک های خیمه شب بازی دارند . انسانهای دون پایه ای که شرافت خودشان را در مقابل مشتی اسکناس واگذار میکنند و تبدیل به غلامان زر خرید جائران و فاجران میگردند . قبل از انقلاب زنی به نام ملکه اعتضادی این نقش را بازی میکرد . سینه چاک کودتاچیان ۲۸ مرداد بود . زیبا ، خوش اندام ، لوند که رسم و روش نان به نرخ روز خوری و به دام کشیدن مردان را خوب بلد بود . کارش معاشرت با امیران و وزیران و درباریان بود . و نفوذ بالایی در دربار و بین رجال صدر حکومتی داشت . اما همینطور که پا به سن میگذاشت و زیبایی کم کم از وجودش رخت میبست از میزان نفوذش هم کاسته میشد . آن اواخرها هم کارش به جایی رسیده بود که در باندهای مواد مخدر به خدمتش گماشته بودند . اواخر حکومت پهلوی هم تبدیل به آکله ای شده بود که کارش پا اندازی و خانوم بیاری برای سفیران کشورهای غربی و آقازادگان بود . در تور کردن دختران کم سن و سال در تهران معروف بود . بعد از انقلاب هم به اسرائیل گریخت و در نکبت و بدبختی مرد . ظاهرا تاریخ دوباره تکرار میشود و اینبار ملکه اعتضادی جای خود را به لیلا اوتادی میدهد . اما ای کاش بعضی ها شرافت همان ملکه اعتضادی را داشتند ! او هیچ وقت با چشمان معصوم دختری بیگناه روبرو نشد که تا آخرین نفس زندگی را فریاد میزد . او هیچگاه با مادری روبرو نشد که در مملکت خودش فریاد هایش بی جواب بماند . خانوم اوتادی امیدوارم این خبر صحت نداشته باشد . که اگر چنین باشد وای به حال نسل جوان ما که هنرمندش تو باشی ! هویت خیلی از بازیگران این فیلم برای ملت ایران شناخته شده است . اما تو از نسل ندایی ! ندا را فریاد کن . ندا را به لجن نکش !!